rus eng
Issues / 02/18 Print

Antibiotic resistance of Pseudomonas Aeruginosa strains on pig farms in Krasnodar region

UDC 619:579.841.11[615.33]:[636.4]

Skorikov A.V., Basova N.Yu., Krivonos R.A., Chernykh O.Yu.

Summary. In veterinary medicine, studies on the determination of the sensitivity of microorganisms, including various strains of Pseudomonas aeruginosa to antibiotics are among the priority directions, since they allow the development of the most effective schemes for the prevention and treatment of pseudomonosis in different sex and age groups of pigs. However, the use of various antibacterial agents and, first of all, antibiotics in pig farming, without preliminary studies to determine the sensitivity of Pseudomonas aeruginosa strains to antibiotics, is one of the main reasons for the circulation of resistant strains of Pseudomonas aeruginosa on pig farms of the region. The article presents the results of studies on the detection of resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from animals on pig farms to antibiotics. In the study, antibiotics of various groups with both bactericidal and bacteriostatic properties were used. In the course of the studies, it has been found that the most effective antibiotics for isolated strains of Pseudomonas aeruginosa were fluoroquinolones, semisynthetic penicillins, as well as aminoglycosides and antibiotics of the cephalosporin series. The results of the research allow us to consider these antibiotic groups as one of the promising for this infection in pig farming.

Keywords: Pseudomonas aeruginosa strains, piglets, sows, antibiotics, fluoroquinolones, cyclic polypeptides, penicillins, aminoglycosides, cephalosporins, nutrient media, culture-and-morphology and biochemical properties, disco-diffusion method, antibiotic resistance, pig farms.

References:

1. Azyamov M.A. Kharakteristika kultur Pseudomonas aeruginosa, vydelennykh ot bykov-proizvoditeley i obyektov vneshney sredy [Characteristics of Pseudomonas aeruginosa cultures, isolated from bulls and environmental objects]. - Leningrad, 1988. - 17 p.

2. Afonin E.A. Razrabotka bakteriologicheskogo metoda vydeleniya i identifikatsii Pseudomonas aeruginosa [Development of the bacteriological method of isolation and identification of Pseudomonas aeruginosa]. - Ulyanovsk, 1999. - 18 p.

3. Bazhenova E.A. Chuvstvitelnost Pseudomonas aeruginosa, vydelennykh ot selskokhozyaystvennykh zhivotnykh, pushnykh zverey i ptits, k antibiotikam [Antibiotic sensitivity of Pseudomonas aeruginosa isolates from farm animals, fur animals and birds]. Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2012 (6). - pp. 8-10.

4. Gorbunov V.A., Titov L.P., Ermakova IS. Mnogotsentrovoye issledovaniye antibiotikorezistentnosti nozokomialnykh shtammov Pseudomonas aeruginosa [Multicentre study of antibiotic resistance of nosocomial strains of Pseudomonas aeruginosa]. - Zdravookhranenie. - Moscow, 2007 (1). - pp. 28-31.

5. Zakharchenko O.N. Epizootologicheskiye, kliniko-patomorfologicheskiye osobennosti psevdomonoza sviney i krupnogo rogatogo skota [Epizootological, clinico-pathomorphological features of pseudomonosis in pigs and cattle]. - Omsk, 2011. - 23 p.

6. Marchenko T.V. Biologicheskiye svoystva Pseudomonas aeruginosa, vydelennoy ot zhivotnykh, iz kormov i obyektov vneshney sredy v Krasnodarskom kraye [Biological properties of Pseudomonas aeruginosa isolated from animals, from fodder and objects of external environment in Krasnodar region]. - Krasnodar, 2006. - 25 p.

7. Moroz A.F., Antsiferova N.G., Baskakova N.V. Sinegnoynaya infektsiya [Pseudomonas infection]. - Meditsina. - Moscow, 1988. - 94 p.

8. Mikhailov N.N., Zudilin V.A. K izucheniyu psevdomonoza zhivotnykh [To the study of pseudomonosis in animals]. - Veterinariya. - Moscow, 1975 (6). - p. 88.

9. Paliy G.K., Volyansky Yu.L., Neporada V.N., Kortsan A.I. Izucheniye psevdomonoza na plemennykh stantsiyakh [Study of pseudomonosis at breeding stations]. - Veterinariya. - Moscow, 1976 (12). - pp.64-67.

10. Prutsakov S.V. Psevdomonoz sviney v Krasnodarskom krae [Swine pseudomonosis in Krasnodar region]. - Veterinariya selskokhozyastvennykh zhivotnykh. - Moscow, 2005 (5). - pp. 27-29.

11. Prutsakov S.V., Bolotsky I.A., Sementsov V.I., Vasiliev A.K. Izucheniye virulentnykh svoystv vydelennykh izolyatov Pseudomonas aeruginosa [Study of virulent properties of isolated Pseudomonas aeruginosa isolates]. - Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2011 (1). - pp. 16-20.

12. Ryapis L.A. Biologicheskaya aktivnost, muzeynykh i svezhevydelennykh kultur Pseudomonas aeruginosa i vozmozhnyye fazovyye preobrazovaniya populyatsiy vozbuditelya [Biological activity, museum and freshly isolated cultures of Pseudomonas aeruginosa and possible phase transformations of pathogen populations]. - Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology. -Moscow, 1994 (6). - pp. 31-32.

13. Sidorenko S.V., Rezvan S.P., Sterkhova G.A., Grudinina S.A. Gospitalnyye infektsii, vyzvannyye Pseudomonas aeruginosa. Rasprostraneniye i klinicheskoye znacheniye antibiotikorezistentnosti [Hospital infections caused by Pseudomonas aeruginosa. Distribution and clinical significance of antibiotic resistance]. -Antibiotics and chemotherapy. - Moscow, 1999 (3). - pp. 25-34.

14. Skorikov A.V., Chernykh O.Yu., Shevkoplyas V.N. et al. Metodicheskiye rekomendatsii po opredeleniyu chuvstvitel'nosti mikroorganizmov k antibiotikam [Methodical recommendations for determining the sensitivity of microorganisms to antibiotics]. - Krasnodar, 2005. - 26 p.

15-17. Vide supra.

Author affiliation:

Basova Natalia Yu., D. Sc. in Veterinary Medicine, Head of the Department of Therapy and Obstetrics of the Krasnodar Research Veterinary Institute - Detached Unit of Federal State Budget Scientific Institution «Krasnodar Research Center for Animal Husbandry and Veterinary Medicine»; 1, 1-ya Liniya st., Krasnodar, 350004; ph.: 8-861-21616220; e-mail: knivi@list.ru.

Krivonos Roman A., Head of the State Veterinary Department of Krasnodar region; 36, Rashpilevskaya st., Krasnodar, 350000; ph.: 8-861-2621923; e-mail: sinkubani@mail.ru.

Chernykh Oleg Yu., D. Sc. in Veterinary Medicine, Director of the Kropotkin Regional Veterinary Laboratory; 303, Krasnoarmeyskaya st., Kropotkin, Krasnodar region, 352380; ph.: 8-86138-62314; e-mail: gukkvl50@kubanvet.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Skorikov Aleksandr V., Ph. D. in Biology, Deputy Director for Scientific Work of the Krasnodar Research Veterinary Institute - Detached Unit of Federal State Budget Scientific Institution «Krasnodar Research Center for Animal Husbandry and Veterinary Medicine»; 1, 1-ya Liniya st., Krasnodar, 350004; ph.: 8-86121616220; e-mail: knivi@list.ru.

 

2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image