rus eng
Issues / 05/20 Print

Detection of chicken DNA in meat products sold in Moscow and Moscow region by polymerase chain reaction

DOI 10.33861/2071-8020-2020-5-26-29

Menshikova Z.N., Lyubkina K.O., Devrishova Z.S., Preobrazhenskaya A.S., Belousov V.I., Nurlygayanova G.A.

Summary. The most common type of falsification of animal products is the substitution of raw materials of more valuable types with less valuable ones, including poultry meat. This paper presents the results of identification of undeclared chicken DNA in meat products using real-time polymerase chain reaction to detect falsification of products sold in Moscow and the Moscow region. As a result of PCR research, chicken DNA (Gallus gallus) was found in six out of ten samples of meat products, but semi-quantitative analysis excluded one meat product, since the amount of the desired component was less than one percent. All ten samples were also subjected to organoleptic evaluation, physical and chemical studies, luminescent microscopy, and the determination of safety indicators (the number of chemical elements, pesticides, antibiotics, and radionuclides). The results of comprehensive research did not reveal any deviations. Thus, the method of polymerase chain reaction allows you to determine the type of raw materials in the composition of minced meat products, finely ground semi-finished products, including those subjected to heat treatment. To accurately confirm the presence of falsification of meat products detected by PCR-RV, not only qualitative analysis, but also quantitative analysis is necessary.

Keywords: poultry, species composition, food falsification, pork, beef, research methods, RT-PCR, DNA identification.

References:

1. Astapova M.S. Sravnitelnaya otsenka metodov identifikatsii syrya zhivotnogo i rastitelnogo proiskhozhdeniya i pishchevykh produktov [Comparative evaluation of methods for identification of raw materials of animal and plant origin and food products]. - Problemy veterinarnoy sanitarii, gigieny i ekologii. - Moscow, 2009 (1). - pp. 90-98.

2. Identifikatsiya produktsii. Obshchie polozheniya [Product identification. General Provisions]. - GOST R 51293-99.

3. Kovaleva O.A., Zdrabova E.M., Yarkina M.V., Komarova Yu.V. Poisk metodov dlya vyyavleniya vidovogo sostava myasnoy produktsii i razrabotka kriteriev otneseniya ee k falsifitsirovannoy [Search for methods to identify species composition of meat products and development of criteria for classifying it as counterfeit]. - Vestnik TvGU. - Tver, 2019 (2). - pp. 260-271.

4. Komarova I.N. Razrabotka PTSR test-sistemy dlya vidovoy identifikatsii i kolichestvennoy otsenki myasnogo syrya v sostave melkoizmelchennykh polufabrikatov i gotovykh myasnykh produktov [Development of PCR test system for species identification and quantitative assessment of raw meat in finely ground semi-finished products and finished meat products]. - Moscow, 2005: 182 p.

5. Konovalova E.N., Gladyr E.A., Zinovyeva N.A. Vidovaya identifikatsiya myasa ptitsy v zhivotnovodcheskoy produktsii s primeneniem metoda polimeraznoy tsepnoy reaktsii [Species identification of poultry meat in livestock products using polymerase chain reaction method]. - Achievements of Science and Technology of AIC. - Moscow, 2011 (10). - pp. 67-69.

6. Konovalova E.N., Vavilova O.V., Gladyr E.A., Zinovyeva N.A. Otsenka chuvstvitelnosti i spetsifichnosti metoda PTsR dlya vidovoy identifikatsii korov, sviney i kur [Evaluation of sensitivity and specificity of PCR method for species identification of cows, pigs and chickens]. - Achievements of Science and Technology of AIC. - Moscow, 2012 (8). - pp. 44-45.

7. Minaev M.Yu., Lisitsyn B.A., Fomina T.A. Metody PTsR dlya opredeleniya syryevykh komponentov v gotovoy produktsii [PCR methods for determination of raw materials in finished products]. - Meat Industry Journal, LLC. - Moscow, 2008 (6). - pp. 36-37.

8. Seregin I.G., Usha B.V. Laboratornye metody v veterinarno-sanitarnoy ekspertize pishchevogo syrya i gotovoy produktsii [Laboratory methods in veterinary and sanitary examination of food raw materials and finished products]. - 2008: 26-40.

9. Fomina T.A. Razrabotka metoda identifikatsii vidovoy prinadlezhnosti myasnykh i rastitelnykh ingredientov na osnove polimeraznoy tsepnoy reaktsii v rezhime realnogo vremeni [Development of method for identifying species of meat and vegetable ingredients based on polymerase chain reaction in real time]. - Moscow, 2012: 149.

Author affiliation:

Menshikova Zinaida N., D.Sc. in Veterinary Medicine, Professor of the Department of parasitology and veterinary and sanitary expertise of the Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA named after K.I. Skryabin; 23, Akademika Skryabina st., Moscow, 109472; phone: 8-495-3778569; e-mail: dec_fvm@mgavm.ru.

Lyubkina Ksenia O., veterinarian of the Department of Molecular Research of the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory; 23, Oranzhereynaya st., Moscow, 111622; phone: 8-926-0201465; e-mail: ksenia.luybkina@gmail.com.

Devrishova Zelikha S., Head of the Department of Molecular Research of the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory; 23, Oranzhereynaya st., Moscow, 111622; e-mail: zul3646@yandex.ru.

Preobrazhenskaya Anastasiya S., Scientific Researcher of the Department of Molecular Research of the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory; 23, Oranzhereynaya st., Moscow, 111622; e-mail: a.pcrvet@gmail.com.

Belousov Vasiliy I., D.Sc. in Veterinary Medicine, Professor, Chief Scientific Researcher of the Department of coordination of research works of the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory; 23, Oranzhereynaya st., Moscow, 111622.

Responsible for correspondence with the editorial board: Nurlygayanova Gulnara A., Ph.D. in Veterinary Medicine, Leading Scientific Researcher of the Department of Coordination of Research Works of the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory; 23, Oranzhereynaya st., Moscow, 111622; phone: 8-495-7000137; e-mail: cnmvl@cnmvl.ru.

 

2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image