Modern approach to prevention of acute and latent endometritis in sows using probiotic preparations and immunomodulatory agents

UDC 619:[618.14-002:615.375-324]:636.4

Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N., Shaposhnikov I.T., Lobanov A.E., Falkova Yu.O.

Summary. The studies were carried out in the conditions of specialized pig-breeding complex. For the experiment 62 deep-gestated sows on 109 to 111 of gestation with no abnormalities in the clinical condition and divided into three groups were chosen. Sows of the first group (n=19) were not prescribed drugs, and they were served as control ones. Animals of the second group (n=20) in the last three days before farrowing and for three days on the 8-10th day of lactation daily with an interval of 24 hours intravaginaly the probiotic preparation Hyprolam was introduced in a dose of 50 ml per animal (first experimental group). The pigs of the third group (n=23) in the last three days before farrowing were vaginally treated by probiotic preparation Hyprolam in a dose of 50 ml per animal in combination with the threetime intramuscular injection of the a- and Y-interferons, recombinant swine in the same period in the dose of 10 ml for each animal (second experimental group). At the beginning of the experiment (before the use of drugs), 3-4 days after the farrowing and the day of weaning, five sows from each group received samples of vaginal washes, in which quantitative and qualitative indicators of microbiota were determined by generally accepted methods in bacteriology. It was found that intravaginal administration to sows of the probiotic preparation Hyprolam, both separately and in combination with the parenteral use of alpha- and gamma-interferon reduces the pressure of conditionally pathogenic microflora, contributes to the stabilization of the normal flora of the genital tract, reducing abnormal delivery sows, the stillbirth rate of piglets, the incidence of a uterine livestock acute and chronic inflammatory processes, reduction of terms of sexual cyclicity after weaning and increase the impregnation capacity. The most pronounced effect was obtained when Hyprolam in combination with a- and Y-interferons was prescribed.

Keywords: sows, piglets, prevention, giprolam, alpha and gamma interferons, vaginal swabs, endometritis, microbiota.

References:

1. Belikov F.M. Subklinicheskiye endometrity u svinomatok i ikh profilaktika [Subclinical endometritis in sows and prevention]. - Veterinary medicine. - Moscow, 2008 (1). - pp. 3-4.

2. Biryukov M.V. Etiologiya poslerodovykh bolezney u svinomatok i profilaktika probiotikami [Etiology of postpartum diseases in sows and prevention by probiotics]. - Voronezh, 2004. - 26 p.

3. Boyarintsev L.E. Razrabotka i primeneniye preparatov interferona i biologicheski aktivnykh dobavok v veterinarii [Development and application of interferon preparations and biologically active additives in veterinary medicine]. - Voronezh, 2003. - 44 p.

4. Gruzdev K.N. Interferony v veterinarii: Obzornaya informatsiya [Interferons in veterinary medicine: Overview]. - 1989: 51 p.

5. lodopiron [Yodopiron]. - http://zdorovi.net/preparaty/jodopiron.html.

6. Kotsarev V.N., Boev V.Yu. Antimikrobnyy preparat dinopen dlya terapii svinomatok pri poslerodovykh zabolevaniyakh [Antimicrobial drug dynopen for therapy in postpartum sows diseases]. - Veterinariya. - Moscow, 2011 (2). - pp. 42-44.

7. Lebedeva V.N., Voropaeva S.D. Lekarstvennaya ustoychivost mikroorganizmov [Preparation resistance of microorganisms]. - Meditsina. - Moscow, 1972. - pp. 14-76.

8. Metodicheskiye rekomendatsii po diagnostike, terapii i profilaktike bolezney organov razmnozheniya i molochnoy zhelezy u sviney [Methodical recommendations on diagnostics, therapy and prevention of diseases of organs of reproduction and mammary gland in pigs]. - Voronezh, 2007. - 19 p.

9. Myasnikova N.G. Antagonisticheskaya aktivnost probioticheskogo preparata «Batsinil» v otnoshenii patogennykh i uslovno-patogennykh mikroorganizmov i ego profilakticheskaya i lechebnaya effektivnost pri endometritakh korov [Antagonistic activity of probiotic preparation «Bacinil» against pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms and its prophylactic and therapeutic efficacy at endometritis in cows]. - Voronezh, 2011. - 25 p.

10. Brigadirov Yu.N., Shaposhnikov I.T., Mikhailov E.V., Kotsarev V.N. et al. Rol mikrobnogo faktora v vozniknovenii i razvitii skrytykh vospalitelnykh protsessov v polovykh organakh svinomatok [Role of microbial factor in emergence and development of latent inflammatory processes in genital organs of sows]. - Veterinaria i kormlenie. - Moscow, 2015 (4). - pp. 14-17.

11. Khlopitsky V.P. Simptomaticheskoye besplodiye matochnogo pogolovya sviney na predpriyatiyakh promyshlennogo tipa i farmakologicheskaya korrektsiya ikh reproduktivnoy funktsii [Symptomatic infertility of breeding stock of pigs in the enterprises of industrial type and pharmacological correction of their reproductive function]. - Voronezh, 2014. - 48 p.

12. Urban V.P., Grechukhin A.N. Epizootologicheskiye dannyye sindroma mastit-metrit-agalaktiya u svinomatok na reproduktivnom komplekse [Epizootological data of the syndrome of mastitis-metritis-agalactia in sows on the reproductive complex]. - Leningrad, 1983. - pp. 95-99.

13. Brigadirov Yu.N., Kotsarev V.N., Shaposhnikov I.T., Manzhurina O.A. et al. Effektivnost probioticheskogo preparata giprolam dlya korrektsii mikrobnogo peyzazha polovykh putey svinomatok [Efficiency of probiotic preparation hiprolam for correction of microbial landscape of genital tract of sows]. - Veterinariya. -Moscow, 2017 (4). - pp. 43-46.

14. Misaylov V.D., Kotsarev V.N., Sotnikov A.A. Effektivnost enrofura dlya profilaktiki poslerodovykh bolezney u svinomatok [Efficiency of enrofur for prevention of postpartum diseases in sows]. - Stavropol, 2003. - pp. 309-310.

Author affiliation:

Kotsarev Vladimir N., D.Sc. in Veterinary Medicine, leading scientific researcher of the laboratory of diseases of reproductive organs and mammary glands of the All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy of the Russian Academy of agricultural sciences; 114 b, Lomonosova st., Voronezh, 394087; ph.: 8-4732-539840; e-mail: ldmvdc@mail.ru.

Shaposhnikov Ivan T., D.Sc. in Veterinary Medicine, Head of the laboratory of diseases of reproductive organs and mammary glands of the All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy of the Russian Academy of agricultural sciences; 114 b, Lomonosova st., Voronezh, 394087; ph.: 8-4732539840; e-mail: ldmvdc@mail.ru.

Lobanov Anton ., post-graduate student of the laboratory of diseases of reproductive organs and mammary glands of the All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy of the Russian Academy of agricultural sciences; 114 b, Lomonosova st., Voronezh, 394087; ph.: 8-4732539840; e-mail: ldmvdc@mail.ru.

Falkova Yuliya O., post-graduate student of the laboratory of diseases of reproductive organs and mammary glands of the All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy of the Russian Academy of agricultural sciences; 114 b, Lomonosova st., Voronezh, 394087; ph.: 8-4732539840; e-mail: ldmvdc@mail.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Brigadirov Yuri N., D.Sc. in Veterinary Medicine, chief scientific researcher of the laboratory of diseases of reproductive organs and mammary glands of the All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy of the Russian Academy of agricultural sciences; 114 b, Lomonosova st., Voronezh, 394087; ph.: 8-4732-539840; e-mail: ldmvdc@mail.ru.


http://vetkuban.com/en/num2_201803.html